WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_postmeta`

دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسى (ICC)

آیا صحبت کردن به زبان انگلیسی برای شما مشکل است؟

آیا زمان کافی برای یادگیری زبان انگلیسی را ندارید؟

آیا به دنبال راهی هستید تا از وقت تان به خوبی استفاده کنید؟

 ICC  چیست؟

(Intensive Conversation Course)

در این دوره با گوش کردن به مکالمات از طریق سی دی ،یاد می گیرید که چگونه گرامر و دستور زبان را به درستی استفاده کنید. شما نیاز به یادگیری دامنه گسترده ای از لغات را ندارید، چرا که دایره واژگان را از طریق گوش کردن به مکالمات فرا می گیرید. در این دوره فشرده مکالمه کاربردی از کتاب استفاده نمی کنید، بلکه به مکالمات کاربردی درباره ی موضوعات مختلف گوش می دهید و مکالماتی را که نیاز دارید در یک محیط انگلیسی که شامل ضرب المثل ها و اصطلاحات است، یاد می گیرید. در این دوره در هر جلسه یک سی دی به دانشجویان داده می شود که مکالمات آن جلسه در سی دی گنجانده شده است و دانشجو باید تا جلسه بعدی چندین بار سی دی را گوش دهند و تکرار کنند.

زبان آموزان در دوره فشرده مکالمه در طول ۶ ماه از سطح مبتدی به سطح متوسط میرسند. این دوره به مدت ۶ ماه به صورت ۲ جلسه ۹۰ دقیقه در هفته برگزار میشود.