• دوره های بحث آزاد و فیلم
  • دوره تربیت مدرس CELTA
  • the best way to learning
ثبت نام جدید دوره های مکاتبات بازرگانی و تجاری

ثبت نام جدید دوره های مکاتبات بازرگانی و تجاری

 دوره مکاتبات بازرگانی در مؤسسه آموزش عالی آزاد بامداد دانش ثبت نام دوره های جدید مکاتبات بازرگانی  (Emailing) برای روز های شنبه و دوشنبه  ساعت ۲۱-۱۹:۳۰ شروع کلاس اردیبهشت ماه جهت ثبت نام کلیک کنید

شروع کلاس روسی

شروع کلاس روسی

ثبت نام جدید دوره زبان روسی دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۱-۹ صبح شروع اردیبهشت ماه جهت ثبت نام کلیک کنید.

ثبت نام جدید دوره  FLC

ثبت نام جدید دوره FLC

ثبت نام جدید دوره های فشرده FLC  برای روزهای زوج ساعت ۲۱-۱۹:۳۰ و۱۸-۱۶:۳۰  آغاز گردید . طول این دوره   ۱۰ ماه و در ۴ ترم برگزار می شود . ترم آخر این دوره آمادگی آزمون IELTS می باشد .

ثبت نام دوره جدید Basic 1

ثبت نام دوره جدید Basic 1

ثبت نام دوره های جدید ترمیک  ترم ۱ برای روز های زوج ۱۹:۳۰-۱۸  . جهت ثبت نام کلیک کنید   

ثبت نام دوره جدید I.C.C

ثبت نام دوره جدید I.C.C

پایان ثبت نام کلاس I.C.C شنبه و سه شنبه و شروع این دوره ۶ اردیبهشت ماه می باشد در همین راستا  ثبت نام دوره جدید I.C.C  برای روز های یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۱-۱۹:۳۰ می باشد . متقاضیان شرکت در ساعت های…

ثبت نام جدید دوره فشرده

ثبت نام جدید دوره فشرده

ثبت نام جدید دوره فشرده (FLC) ثبت نام این دوره برای روز های زوج ساعت ۱۸-۱۶:۳۰ می باشد شروع این دوره برای اردیبهشت ماه  می باشد . برای ثبت نام کلیک کنید

ثبت نام جدید دوره CELTA

ثبت نام جدید دوره CELTA

دوره های تربیت مدرس CELTA  (Certificate In English Language Teaching To Adults) CELTA  یک گواهی مقدماتی و اولیه برای افرادی است که هیچگونه سابقه‌ای در تدریس نداشته و یا از تجربۀ کمی در این زمینه برخوردار هستند. این دوره فرصتی مناسب را برای حضور آنان در دنیای آموزشی هیجان انگیز فراهم می‌سازد. هر ساله بیش از ۱۰۰۰۰…

شروع دوره آلمانی

شروع دوره آلمانی

ثبت نام جدید دوره های آلمانی برای روز های فرد ساعت ۲۱-۱۹:۳۰ برای ثبت نام  کلیک کنید  

!Five strange marriage customs in different countries of the world

پنج  رسم عجیب ازدواج در کشورهای مختلف دنیا! Five strange marriage customs in different countries of the world! ازدواج، سنتی است که تقریباً در تمام جوامع و کشورهای مختلف، انجام می شود. اصل ازدواج مشترک و مبنای آن پیوند زن…

Funny Riddles

Funny Riddles

۱-Two children are born on the same day from the same mother but they are not twins. How is that possible? . . . . A. They are triplets.. 2- Johnny ‘s mother had three children. The first child was…