• دوره های بحث آزاد و فیلم
  • دوره تربیت مدرس CELTA
دوره های آواشناسی (Phonology)

دوره های آواشناسی (Phonology)

فونتیک‌ها (Phonetics) یا در زبان فارسی آوا شناسی سیستمی برای نوشتن آوای اصوات است که در زبان گفتاری ایجاد می شود، تا با دیدن آن حتی اگر لغت را نشنیده باشید بتوانید آن را بخوانید. برگزاری این دوره در قالب…

دوره جدید فرانسه

دوره جدید فرانسه

ثبت نام دوره جدید فرانسه ترم ۱ برای روزهای زوج  ساعت۱۶-۱۷:۳۰ آغاز گردید . شروع این دوره برای مرداد ماه می باشد  . جهت ثبت نام کلیک کنید .

دوره جدید روسی

دوره جدید روسی

ثبت نام دوره جدید روسی ترم ۱ برای روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶-۱۸ آغاز گردید . جهت ثبت نام کلیک کنید .

ثبت نام جدید دوره های مکاتبات بازرگانی و تجاری

ثبت نام جدید دوره های مکاتبات بازرگانی و تجاری

 دوره مکاتبات بازرگانی در مؤسسه آموزش عالی آزاد بامداد دانش ثبت نام دوره های جدید مکاتبات بازرگانی  (Socializing) برای روز های شنبه و دوشنبه  ساعت ۲۱-۱۹:۳۰ شروع کلاس ۱۳ مرداد ماه جهت ثبت نام کلیک کنید

ثبت نام دوره جدید Basic 1

ثبت نام دوره جدید Basic 1

ثبت نام دوره های جدید ترمیک  ترم ۱ برای روزهای زوج  ساعت ۱۸-۱۶:۳۰شروع دوره  مرداد ماه  می باشد . جهت ثبت نام کلیک کنید .  

ثبت نام دوره جدید I.C.C

ثبت نام دوره جدید I.C.C

ثبت نام جدید  روزهای یکشنبه و چهارشنبه ۱۹:۳۰-۱۸ ثبت نام جدید می باشد. توجه به محدود بودن ظرفیت متقاضیان عزیز می توانند از طریق این لینک ثبت نام نمایند .

شروع دوره آلمانی

شروع دوره آلمانی

ثبت نام جدید دوره های آلمانی برای روز های زوج ساعت ۲۱-۱۹:۳۰ برای ثبت نام  کلیک کنید  

ثبت نام جدید دوره CELTA

ثبت نام جدید دوره CELTA

دوره های تربیت مدرس CELTA  (Certificate In English Language Teaching To Adults) CELTA  یک گواهی مقدماتی و اولیه برای افرادی است که هیچگونه سابقه‌ای در تدریس نداشته و یا از تجربۀ کمی در این زمینه برخوردار هستند. این دوره فرصتی مناسب را برای حضور آنان در دنیای آموزشی هیجان انگیز فراهم می‌سازد. هر ساله بیش از ۱۰۰۰۰…

!Five strange marriage customs in different countries of the world

پنج  رسم عجیب ازدواج در کشورهای مختلف دنیا! Five strange marriage customs in different countries of the world! ازدواج، سنتی است که تقریباً در تمام جوامع و کشورهای مختلف، انجام می شود. اصل ازدواج مشترک و مبنای آن پیوند زن…

Funny Riddles

Funny Riddles

۱-Two children are born on the same day from the same mother but they are not twins. How is that possible? . . . . A. They are triplets.. 2- Johnny ‘s mother had three children. The first child was…